Ett utav föreningens mer långtgående projekt och verksamheter är Gustafs barnhem (Gustafs Childrens home) som invigdes 2006. 

I dagsläget bor ett 25-tal barn på barnhemmet. Barnen går i vanliga skolor i samhället. Fyra av dem går i särskolan. När barnen lämnar grundskolan får de möjlighet att studera vidare på gymnasium eller yrkesskola. Barnhemmet leds av en föreståndare Kevin Nyongesa och husmor Nuru tillsammans med övrig personal. Ett övergripande målsättning är att barnhemmet ska bli självförsörjande. Därför har bland annat mark för odling köpts in. En viktig verksamhet är grönsaks odling och djurhållning

Föreståndare Kevin Nyongesa
Husmor Nuru med barn