Styrelsens medlemmar från vänster: Daniel Rynningsjö, Ture Göransson, Carina Larsson, Karin Dahmén (sekreterare), Majlis Johansson (kassör), Erik Björklund (ordförande) och Frida Rynningsjö