Mount Elgon föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Samverkan sker gärna med andra organisationer som stämmer överens med föreningens målsättning. Föreningen ekonomiska medel kommer huvudsakligen via bidrag från de ca 150 medlemmarna. Andra viktiga bidragsgivare har varit och är Värgårdskolan och Bäckskolan i Kisa, Åhuslägret samt Kinda pastorat.


I början av 1980-talet reste en studiegrupp till Kenya för att uppleva och lära sig om livet på landsbygden. Gruppen kom till byn Kaptama som ligger på sluttningarna av den utslocknade vulkanen Mount Elgon nära gränsen till Uganda. (Så började, utan att det egentligen inte var tänkt från början, ett samarbete som nu 35 år senare fortfarande lever.) Vid hemkomsten till Sverige hade gruppdeltagarna i uppgift att berätta om sin resa och upplevelser i olika sammanhang. Något som gjorde att fler och fler personer, särskilt i Östergötland, fick lära känna området kring Mount Elgon. Kontakterna mellan Kenya och Sverige bibehölls och det ordnades fler studieresor.

År 1986 bildades Mount Elgon föreningen. Föreningens första samarbete var med ett antal kvinnogrupper som hade börjat organiseras i området. Två år senare 1988 utvecklades samarbetet och ett projekt startade med stöd från SIDA tillsammans med 15 kvinnogrupper i området. Övergripande verkade man för bättre livsvillkor och det skedde bland annat genom att borra brunnar, plantera träd och fruktodlingar. Projektet visade sig vara lyckosamt och arbetet såg mycket lovande ut och väckte nya förhoppningar om ett bättre liv. Tillföljd av interna strider under åren 1991-92 raserades arbetet och föreningens samarbete såg ut att gå om intet. Kontakterna var svåra att upprätthålla men kunde återskapas efter ett par år.

En ny resa med en grupp från föreningen genomfördes med förhoppning återuppta samarbetet. Oroligheterna i landet ett par år tidigare hade medfört att människor flytt från området kring Kaptama till Kimili ca 2 mil söderut. Där kunde tidigare samarbetet med kvinnogrupper till viss del återupptas och nya projekt initierades. Projektet med att stödja kvinnogrupper har fortsatt bland annat genom stöd till en grupp HIV-positiva änkor. Genom mikrofinansiering har gruppen kunnat starta verksamheter som lett till egen försörjning. Ett utav de nya projekten var Jikooprojektet vars syfte var att stödja familjer som flytt genom att förmedla 5000 enkla vedspisar som producerats lokalt. Föreningen inledde även ett samarbete med olika lokala skolor i syfte att stödja och utveckla dessa. År 2002 byggdes det första biblioteket i Kimilili i en utav föreningens lokaler.

Ett utbytesprojekt för ungdomar som kallades ”Ungdomar för fred” genomfördes och ur detta projekt startade ett nytt för att bygga ett barnhem för föräldralösa barn. Barnhemmet invigdes 2006 och fick namnet Gustaf Childrens home. Barnhemmet är ett utav de långsiktiga verksamheter som föreningen fortsätter att arbeta och utveckla. En ambition har varit att skapa ett informationscenter om miljö vid barnhemmet. I nuläget finns en miljötoalett (Ecosan), kompostanläggningar samt organisk odling och trädplantering. Solceller finns installerade på taket och ger el för belysning och i kokhuset har den vedeldade spisen kompletterats med induktionshällar.

Gustaf Center

Under början av 2000-talet genomfördes också ett projekt tillsammans med den lokala gruppen KISEA (Kimilili special education association). KISEA genomförde i samarbete med Kinda Ydre FUB och SIDA en omfattande inventering av barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Många barn identifierades och fick efter det möjlighet att få gå i skolan.

Genom åren har det fortsatt skett många utbyten mellan Kenya och Sverige och besöken har skett i båda riktningarna. Föreningens medlemmar har varit och besökt arbetet och gymnasie- och universitetsstuderande har förlagt arbete för sina specialarbeten och C-uppsatser till området. Kinda kommun och Kimilili kommun har haft ett 10-årigt partnerskapssamarbete. Läs mer om det här.